Biologica
Kontakta oss / Handla


Möt oss på Facebook 

marevan fragmin

marevan ulcus read here

Konservering / Titandioxid

Konserveringsmedel

I de produkter som vi måste använda konserveringsmedel använder vi idag ett konserveringsmedel som heter Phenoxyglycerin som är Fenoler och deras estrar är aromatiskaföreningar som förekommer i naturen och glycerinet framställs av vegetabiliska fetter. Eftersom Parabener har ifråga satts under en längre tid har vi under flera år försökt med att övergå till ett naturligt konserveringsmedel. Det har tidigare inte funnits något konserveringsmedel som har haft en godtarbar hållbarhet vid de tester som vi har gjort

Titandioxid i solprodukter

I höstas kom en rapport från Världshälsoorganisationen om att intag av titandioxid via munnen och huden skulle föreligga en viss risk för cancer. Titandioxid finns i Solskyddsprodukter och i mediciner. Läkemedelsverket bedömning är att det inte föreligger någon ökad risk för cancer vid intag av titandioxid via munnen eller via huden.

Eventuella hälsorisker med nanopartiklar, däribland titandioxid, i kosmetika utreds för närvarande av en vetenskaplig kommitté på EU-nivå. Kommittén förväntas komma med ett yttrande senare. Läs mer på Läkemedelsverket.

Vi har valt att invänta denna kommittés yttrande innan vi förändrar våra Solprodukter. Andledningen till vårt ställningstagande är att det inte idag är vetenskapligt fastställt om Titandioxid är en hälsorisk och det inte finns något bättre alternativ. Detta är en ståndpunkt som även våra råvaruleverantörer delar.

I syntetiska solprodukter finns ett antal kemiska hälsofarliga ämnen som finns i våra kropp och kissas ut  10-14 dagar efter vi har smörjt in huden enligt en studie på Karolinska institut som gjordes för några år sedan. Ett alternativ är att inte smörja in sig med något solskydd vilket är en risk i sig själv. Vi avvaktar tills vi med säkerhet vet hur det föreligger.


 
Säker betalning med Payer